UC-II

Sụn khớp là cấu trúc quan trọng của khớp, đóng vai trò chính trong sự vận động của mỗi người và sự bền chắc, dẻo dai, đàn hồi của sụn khớp được quyết định bởi một thành phần có tên gọi là collagen type 2.
Chi tiết
UC-II (Collagen type 2 không biến tính) là nguồn cung cấp Collagen Type 2 không thay đổi cấu trúc phân tử duy nhất trên thế giới. UC-II không biến tính: Được tinh chiết bằng quy trình độc quyền sử dụng nhiệt độ thấp, UC-II có tác dụng hoàn toàn như Collagen Type 2 tự nhiên ở người, không bị biến tín
Chi tiết
JEX chứa UC-II giúp giảm đau, tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp UC-II (Undenatured type II collagen) – là collagen type II không biến tính được tinh chiết bằng quy trình công nghệ độc quyền sử dụng nhiệt độ thấp – không enzyme.
Chi tiết

TVC JEX