Chuyên gia NGUYỄN THỊ KIM LOAN

Chuyên gia NGUYỄN THỊ KIM LOAN
( Khoa Nội Cơ xương khớp - Bệnh viện Tâm Anh )

QUÁ TRÌNH HỌC VẤN

- Bác sĩ chuyên tu tốt nghiệp năm 2002 tại Học viện Quân Y

- BSCKI Nội chung tốt nghiệp năm 2009 tại Học viện Quân Y

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

- 1985 - 1990: Y sỹ điều trị tại Khoa Truyền Nhiễm BV 198.

- 1990 - 1999: Y sỹ điều trị tại Khoa Tim Thận Khớp BV 198

- 2002 - 2008: Bác sĩ điều trị tại Khoa Tim Thận Khớp BV 198

- 2008 - 2016: Phó Trưởng Khoa Khớp – Thận BV 198

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công An