Chào chuyên gia, bố cháu năm nay 54 tuổi, làm nghề nông. Trước đây bố rất khỏe, nhưng thời gian gần đây lại hay bị đau phần cổ chân trái, có kèm hiện tượng sưng đỏ, đi lại không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như trước (bố không bị tai nạn hay chấn thương gì cả). Bố cháu có uống 3 lọ thuốc khắc phục bệnh đau khớp của một tiệm thuốc bắc gần nhà nhưng vẫn không khỏi. Khi đau quá, chịu không nổi thì bố uống thuốc giảm đau khớp. Thế nhưng, cơn đau chỉ dịu đi trong khoảng vài tiếng thì lại tiếp tục tái phát. Xin hỏi chuyên gia, bệnh khớp uống thuốc gì để giảm đau hiệu quả?

Câu hỏi:

Chào chuyên gia, bố cháu năm nay 54 tuổi, làm nghề nông. Trước đây bố rất khỏe, nhưng thời gian gần đây lại hay bị đau phần cổ chân trái, có kèm hiện tượng sưng đỏ, đi lại không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như trước (bố không bị tai nạn hay chấn thương gì cả). Bố cháu có uống 3 lọ thuốc khắc phục bệnh đau khớp của một tiệm thuốc bắc gần nhà nhưng vẫn không khỏi. Khi đau quá, chịu không nổi thì bố uống thuốc giảm đau khớp. Thế nhưng, cơn đau chỉ dịu đi trong khoảng vài tiếng thì lại tiếp tục tái phát. Xin hỏi chuyên gia, bệnh khớp uống thuốc gì để giảm đau hiệu quả?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Chào chuyên gia, bố cháu năm nay 54 tuổi, làm nghề nông. Trước đây bố rất khỏe, nhưng thời gian gần đây lại hay bị đau phần cổ chân trái, có kèm hiện tượng sưng đỏ, đi lại không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như trước (bố không bị tai nạn hay chấn thương gì cả). Bố cháu có uống 3 lọ thuốc khắc phục bệnh đau khớp của một tiệm thuốc bắc gần nhà nhưng vẫn không khỏi. Khi đau quá, chịu không nổi thì bố uống thuốc giảm đau khớp. Thế nhưng, cơn đau chỉ dịu đi trong khoảng vài tiếng thì lại tiếp tục tái phát. Xin hỏi chuyên gia, bệnh khớp uống thuốc gì để giảm đau hiệu quả?


Ý kiến bạn đọc

Chào chuyên gia, bố cháu năm nay 54 tuổi, làm nghề nông. Trước đây bố rất khỏe, nhưng thời gian gần đây lại hay bị đau phần cổ chân trái, có kèm hiện tượng sưng đỏ, đi lại không còn được nhanh nhẹn, linh hoạt như trước (bố không bị tai nạn hay chấn thương gì cả). Bố cháu có uống 3 lọ thuốc khắc phục bệnh đau khớp của một tiệm thuốc bắc gần nhà nhưng vẫn không khỏi. Khi đau quá, chịu không nổi thì bố uống thuốc giảm đau khớp. Thế nhưng, cơn đau chỉ dịu đi trong khoảng vài tiếng thì lại tiếp tục tái phát. Xin hỏi chuyên gia, bệnh khớp uống thuốc gì để giảm đau hiệu quả?

"/>


Gửi câu hỏi