Tôi đã 50 tuổi rồi, nên tôi thấy phải dùng JEX. Nhưng tôi không biết cách dùng JEX như thế nào để cho hiệu quả tốt nhất?

Câu hỏi:

Tôi đã 50 tuổi rồi, nên tôi thấy phải dùng JEX. Nhưng tôi không biết cách dùng JEX như thế nào để cho hiệu quả tốt nhất?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi đã 50 tuổi rồi, nên tôi thấy phải dùng JEX. Nhưng tôi không biết cách dùng JEX như thế nào để cho hiệu quả tốt nhất?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi