Tôi 32 tuổi, ngồi nhiều thì bị đau lưng thì có thể sử dụng JEX để cải thiện không vậy?

Câu hỏi:

Tôi 32 tuổi, ngồi nhiều thì bị đau lưng thì có thể sử dụng JEX để cải thiện không vậy?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi 32 tuổi, ngồi nhiều thì bị đau lưng thì có thể sử dụng JEX để cải thiện không vậy?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi