Tôi 37 tuổi, có chơi bóng đá & cầu lông. Bây giờ 1 bên gối trái của tôi bị đau và không trụ vững được khi tôi tham gia đánh cầu lông. Liệu tôi sử dụng JEX có cải thiện được vấn đề của tôi không? Nếu có thì trong thời gian bao lâu tôi sẽ không còn gặp hiện trượng như trên?

Câu hỏi:

Tôi 37 tuổi, có chơi bóng đá & cầu lông. Bây giờ 1 bên gối trái của tôi bị đau và không trụ vững được khi tôi tham gia đánh cầu lông. Liệu tôi sử dụng JEX có cải thiện được vấn đề của tôi không? Nếu có thì trong thời gian bao lâu tôi sẽ không còn gặp hiện trượng như trên?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi 37 tuổi, có chơi bóng đá & cầu lông. Bây giờ 1 bên gối trái của tôi bị đau và không trụ vững được khi tôi tham gia đánh cầu lông. Liệu tôi sử dụng JEX có cải thiện được vấn đề của tôi không? Nếu có thì trong thời gian bao lâu tôi sẽ không còn gặp hiện trượng như trên?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi