Tôi bị thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng, vậy có uống JEX được không?

Câu hỏi:

Tôi bị thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng, vậy có uống JEX được không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi bị thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng, vậy có uống JEX được không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi