Tôi năm nay 45 tuổi, thường bị đau khớp gối khi đi lên cầu thang, hoặc đau nhất là khi đang ngồi xổm, muốn đứng lên thì phải vịn. Tôi đọc thấy JEX phù hợp với triệu chứng bệnh của tôi, vậy tôi có nên dùng không? giá bán JEX là bao nhiêu tiền một lọ? Nếu tôi dùng thì khoảng bao lâu là được? (nguyenthitotan@...)

Câu hỏi:

Tôi năm nay 45 tuổi, thường bị đau khớp gối khi đi lên cầu thang, hoặc đau nhất là khi đang ngồi xổm, muốn đứng lên thì phải vịn. Tôi đọc thấy JEX phù hợp với triệu chứng bệnh của tôi, vậy tôi có nên dùng không? giá bán JEX là bao nhiêu tiền một lọ? Nếu tôi dùng thì khoảng bao lâu là được? (nguyenthitotan@...)

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi năm nay 45 tuổi, thường bị đau khớp gối khi đi lên cầu thang, hoặc đau nhất là khi đang ngồi xổm, muốn đứng lên thì phải vịn. Tôi đọc thấy JEX phù hợp với triệu chứng bệnh của tôi, vậy tôi có nên dùng không? giá bán JEX là bao nhiêu tiền một lọ? Nếu tôi dùng thì khoảng bao lâu là được? (nguyenthitotan@...)


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi