Bố tôi 58 tuổi, đi khám bệnh thì kết quả là thoái hóa khớp, phải uống thuốc theo phác đồ cải thiện của chuyên gia. Vậy bố tôi uống thêm JEX được không?
 

Câu hỏi:

Bố tôi 58 tuổi, đi khám bệnh thì kết quả là thoái hóa khớp, phải uống thuốc theo phác đồ cải thiện của chuyên gia. Vậy bố tôi uống thêm JEX được không?
 

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Bố tôi 58 tuổi, đi khám bệnh thì kết quả là thoái hóa khớp, phải uống thuốc theo phác đồ cải thiện của chuyên gia. Vậy bố tôi uống thêm JEX được không?
 


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi