Tôi được bạn giới thiệu là uống Jex của Mỹ sẽ bớt đau đầu gối. Nhưng lên mạng thấy để nhiều mức giá khác nhau nên không biết giá Jex bao nhiêu tiền mới là đúng? Tư vấn giúp tôi giá sản phẩm và cách thức đặt hàng đơn giản nhất được không ạ? Tôi xin cảm ơn!
 

Câu hỏi:

Tôi được bạn giới thiệu là uống Jex của Mỹ sẽ bớt đau đầu gối. Nhưng lên mạng thấy để nhiều mức giá khác nhau nên không biết giá Jex bao nhiêu tiền mới là đúng? Tư vấn giúp tôi giá sản phẩm và cách thức đặt hàng đơn giản nhất được không ạ? Tôi xin cảm ơn!
 

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi được bạn giới thiệu là uống Jex của Mỹ sẽ bớt đau đầu gối. Nhưng lên mạng thấy để nhiều mức giá khác nhau nên không biết giá Jex bao nhiêu tiền mới là đúng? Tư vấn giúp tôi giá sản phẩm và cách thức đặt hàng đơn giản nhất được không ạ? Tôi xin cảm ơn!
 


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi