Tôi năm nay 28 tuổi, cao 179 cm, 92kg. Đi khám bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa khớp, không được lao động nặng trong khi tôi lại là người làm kinh tế chính trong gia đình. Vậy nếu tôi uống JEX thì có tiếp tục lao động nặng được không?

Câu hỏi:

Tôi năm nay 28 tuổi, cao 179 cm, 92kg. Đi khám bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa khớp, không được lao động nặng trong khi tôi lại là người làm kinh tế chính trong gia đình. Vậy nếu tôi uống JEX thì có tiếp tục lao động nặng được không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi năm nay 28 tuổi, cao 179 cm, 92kg. Đi khám bác sĩ bảo tôi bị thoái hóa khớp, không được lao động nặng trong khi tôi lại là người làm kinh tế chính trong gia đình. Vậy nếu tôi uống JEX thì có tiếp tục lao động nặng được không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi