Tôi năm nay 43 tuổi, đi khám ở Bạch Mai thì bị thoát vị đĩa đệm. Vậy tôi có uống JEX được không?

Câu hỏi:

Tôi năm nay 43 tuổi, đi khám ở Bạch Mai thì bị thoát vị đĩa đệm. Vậy tôi có uống JEX được không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi năm nay 43 tuổi, đi khám ở Bạch Mai thì bị thoát vị đĩa đệm. Vậy tôi có uống JEX được không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi