Tôi năm nay 35 tuổi, sáng ngủ dậy tôi hay bị mỏi lưng. Tôi có thể dùng JEX chứa Collagen Peptide được không? Và dùng đến khi nào thì ngưng?

Câu hỏi:

Tôi năm nay 35 tuổi, sáng ngủ dậy tôi hay bị mỏi lưng. Tôi có thể dùng JEX chứa Collagen Peptide được không? Và dùng đến khi nào thì ngưng?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi năm nay 35 tuổi, sáng ngủ dậy tôi hay bị mỏi lưng. Tôi có thể dùng JEX chứa Collagen Peptide được không? Và dùng đến khi nào thì ngưng?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi