Tôi bị đau khớp gối kinh niên đã hơn 10 năm nay. Tôi muốn dùng JEX để cải thiện bệnh của mình, vậy thường thì một đợt uống khoảng bao nhiêu lọ là hết?

Câu hỏi:

Tôi bị đau khớp gối kinh niên đã hơn 10 năm nay. Tôi muốn dùng JEX để cải thiện bệnh của mình, vậy thường thì một đợt uống khoảng bao nhiêu lọ là hết?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi bị đau khớp gối kinh niên đã hơn 10 năm nay. Tôi muốn dùng JEX để cải thiện bệnh của mình, vậy thường thì một đợt uống khoảng bao nhiêu lọ là hết?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi