Tôi tập thể hình, có các tư thế có thể ảnh hưởng đến khớp, đặc biệt là khớp khối. Vậy xin hỏi JEX có hiệu quả như thế nào trong trường hợp của tôi?

Câu hỏi:

Tôi tập thể hình, có các tư thế có thể ảnh hưởng đến khớp, đặc biệt là khớp khối. Vậy xin hỏi JEX có hiệu quả như thế nào trong trường hợp của tôi?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi tập thể hình, có các tư thế có thể ảnh hưởng đến khớp, đặc biệt là khớp khối. Vậy xin hỏi JEX có hiệu quả như thế nào trong trường hợp của tôi?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi