Mẹ tôi bị gai cột sống đã nhiều năm, chỉ dùng thuốc cải thiện một thời gian, sau đó chuyển sang thuốc đông y. Thời gian gần đây thời tiết thay đổi đột ngột khiến bệnh của mẹ tôi tái phát và hay ê ẩm cả vùng mông về đêm. Jex tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp vậy có tác dụng trong trường hợp của mẹ tôi không? Vì tình trạng vôi đã tồn tại một thời gian dài? Xin cảm ơn.

Câu hỏi:

Mẹ tôi bị gai cột sống đã nhiều năm, chỉ dùng thuốc cải thiện một thời gian, sau đó chuyển sang thuốc đông y. Thời gian gần đây thời tiết thay đổi đột ngột khiến bệnh của mẹ tôi tái phát và hay ê ẩm cả vùng mông về đêm. Jex tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp vậy có tác dụng trong trường hợp của mẹ tôi không? Vì tình trạng vôi đã tồn tại một thời gian dài? Xin cảm ơn.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Mẹ tôi bị gai cột sống đã nhiều năm, chỉ dùng thuốc cải thiện một thời gian, sau đó chuyển sang thuốc đông y. Thời gian gần đây thời tiết thay đổi đột ngột khiến bệnh của mẹ tôi tái phát và hay ê ẩm cả vùng mông về đêm. Jex tái tạo và nuôi dưỡng sụn khớp vậy có tác dụng trong trường hợp của mẹ tôi không? Vì tình trạng vôi đã tồn tại một thời gian dài? Xin cảm ơn.


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi