Tôi năm nay 40 tuổi, bị thoái hóa cột sống từ năm 1996, phần dưới thắt lưng đau âm ỉ và khó chịu khi ngồi lâu hoặc đứng lên. Tôi có chụp phim và chuyên gia khuyên mổ, nhưng tôi sợ rủi ro nên không mổ và cũng không dùng loại thuốc nào, chủ yếu luyện tập thể thao là chính. Bệnh như tôi nếu dùng thuốc này có hết không? Xin trung tâm cho lời tư vấn. Xin cảm ơn.

Câu hỏi:

Tôi năm nay 40 tuổi, bị thoái hóa cột sống từ năm 1996, phần dưới thắt lưng đau âm ỉ và khó chịu khi ngồi lâu hoặc đứng lên. Tôi có chụp phim và chuyên gia khuyên mổ, nhưng tôi sợ rủi ro nên không mổ và cũng không dùng loại thuốc nào, chủ yếu luyện tập thể thao là chính. Bệnh như tôi nếu dùng thuốc này có hết không? Xin trung tâm cho lời tư vấn. Xin cảm ơn.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi năm nay 40 tuổi, bị thoái hóa cột sống từ năm 1996, phần dưới thắt lưng đau âm ỉ và khó chịu khi ngồi lâu hoặc đứng lên. Tôi có chụp phim và chuyên gia khuyên mổ, nhưng tôi sợ rủi ro nên không mổ và cũng không dùng loại thuốc nào, chủ yếu luyện tập thể thao là chính. Bệnh như tôi nếu dùng thuốc này có hết không? Xin trung tâm cho lời tư vấn. Xin cảm ơn.


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi