Tôi xin được tư vấn là thuốc có trị đc bệnh vôi hóa cột sống không? Hai loại thuốc:Jexmax và Collagen Peptide giá bán bao nhiêu?

Câu hỏi:

Tôi xin được tư vấn là thuốc có trị đc bệnh vôi hóa cột sống không? Hai loại thuốc:Jexmax và Collagen Peptide giá bán bao nhiêu?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi xin được tư vấn là thuốc có trị đc bệnh vôi hóa cột sống không? Hai loại thuốc:Jexmax và Collagen Peptide giá bán bao nhiêu?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi