Tôi xác định duy trì dùng JEX suốt đời, nhưng khớp gối phải của tôi dịch vẫn cứ tràn ra làm đau và cứng chân đi lại rất khó khăn. Nếu tôi vẫn tiếp tục dùng JEX và đi cải thiện chuyên gia thì bệnh có giảm và có thể vận động được như xưa hay không?

Câu hỏi:

Tôi xác định duy trì dùng JEX suốt đời, nhưng khớp gối phải của tôi dịch vẫn cứ tràn ra làm đau và cứng chân đi lại rất khó khăn. Nếu tôi vẫn tiếp tục dùng JEX và đi cải thiện chuyên gia thì bệnh có giảm và có thể vận động được như xưa hay không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi xác định duy trì dùng JEX suốt đời, nhưng khớp gối phải của tôi dịch vẫn cứ tràn ra làm đau và cứng chân đi lại rất khó khăn. Nếu tôi vẫn tiếp tục dùng JEX và đi cải thiện chuyên gia thì bệnh có giảm và có thể vận động được như xưa hay không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi