Ba tôi nay đã 72 tuổi mới vừa bị đau khớp chân, uống thuốc viêm khớp tây y thì lại bị xuất huyết bao tử, bây giờ bao tử đã lành rồi, nay uống thuốc này có ảnh hưởng bao tử không ( vì ba tôi còn đau khớp mà không dám cho uống thuốc kháng viêm như toa của chuyên gia , vì thấy má tôi có dùng thấy thuốc này có hiệu quả tốt) ? xin cám ơn.

Câu hỏi:

Ba tôi nay đã 72 tuổi mới vừa bị đau khớp chân, uống thuốc viêm khớp tây y thì lại bị xuất huyết bao tử, bây giờ bao tử đã lành rồi, nay uống thuốc này có ảnh hưởng bao tử không ( vì ba tôi còn đau khớp mà không dám cho uống thuốc kháng viêm như toa của chuyên gia , vì thấy má tôi có dùng thấy thuốc này có hiệu quả tốt) ? xin cám ơn.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Ba tôi nay đã 72 tuổi mới vừa bị đau khớp chân, uống thuốc viêm khớp tây y thì lại bị xuất huyết bao tử, bây giờ bao tử đã lành rồi, nay uống thuốc này có ảnh hưởng bao tử không ( vì ba tôi còn đau khớp mà không dám cho uống thuốc kháng viêm như toa của chuyên gia , vì thấy má tôi có dùng thấy thuốc này có hiệu quả tốt) ? xin cám ơn.


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi