Tôi đang dùng JEX mỗi ngày theo hướng dẫn trên hộp, xin hỏi khi đang uống có phải kiêng ăn gì không?

Câu hỏi:

Tôi đang dùng JEX mỗi ngày theo hướng dẫn trên hộp, xin hỏi khi đang uống có phải kiêng ăn gì không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi đang dùng JEX mỗi ngày theo hướng dẫn trên hộp, xin hỏi khi đang uống có phải kiêng ăn gì không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi