Cố vấn chuyên môn

Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Tâm Anh
Khoa Nội Cơ xương khớp - Bệnh viện Tâm Anh