Tôi làm nghề nail, luôn ngồi 1 chỗ và cúi thấp đầu. Hiện đốt sống cổ và vùng gần cổ của tôi luôn luôn tê, đau nhức, khó di chuyển cổ. Xin chuyên gia hướng dẫn 1 số bài tập phù hợp với bệnh của tôi (vì tôi ở nước ngoài, chi phí đắt đỏ không tiện đi khám bệnh). Xin cảm ơn chuyên gia.

Câu hỏi:

Tôi làm nghề nail, luôn ngồi 1 chỗ và cúi thấp đầu. Hiện đốt sống cổ và vùng gần cổ của tôi luôn luôn tê, đau nhức, khó di chuyển cổ. Xin chuyên gia hướng dẫn 1 số bài tập phù hợp với bệnh của tôi (vì tôi ở nước ngoài, chi phí đắt đỏ không tiện đi khám bệnh). Xin cảm ơn chuyên gia.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi làm nghề nail, luôn ngồi 1 chỗ và cúi thấp đầu. Hiện đốt sống cổ và vùng gần cổ của tôi luôn luôn tê, đau nhức, khó di chuyển cổ. Xin chuyên gia hướng dẫn 1 số bài tập phù hợp với bệnh của tôi (vì tôi ở nước ngoài, chi phí đắt đỏ không tiện đi khám bệnh). Xin cảm ơn chuyên gia.


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi