Chào bác sĩ, bệnh thoái hóa khớp có chữa khỏi được không thưa bác sĩ? Mẹ tôi bị đau khớp gối do thoái hóa khớp cứ vài hôm thì than đau nhức, đặc biệt là những khi trời trở lạnh hay mưa gió, tôi muốn tìm cách chữa khỏi hẳn bệnh cho mẹ. Hoàng Thảo (Thạnh Phú, Bến Tre)

Câu hỏi:

Chào bác sĩ, bệnh thoái hóa khớp có chữa khỏi được không thưa bác sĩ? Mẹ tôi bị đau khớp gối do thoái hóa khớp cứ vài hôm thì than đau nhức, đặc biệt là những khi trời trở lạnh hay mưa gió, tôi muốn tìm cách chữa khỏi hẳn bệnh cho mẹ. Hoàng Thảo (Thạnh Phú, Bến Tre)

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Chào bác sĩ, bệnh thoái hóa khớp có chữa khỏi được không thưa bác sĩ? Mẹ tôi bị đau khớp gối do thoái hóa khớp cứ vài hôm thì than đau nhức, đặc biệt là những khi trời trở lạnh hay mưa gió, tôi muốn tìm cách chữa khỏi hẳn bệnh cho mẹ. Hoàng Thảo (Thạnh Phú, Bến Tre)


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi