Xin chào chuyên gia. Hiện tại mẹ tôi 55 tuổi. Bà bị bệnh thoái hóa khớp gối đã được 1 năm. Đã đi cải thiện nhiều nơi nhưng vẫn chưa khỏi. Hiện tại đầu gối mẹ tôi sưng to. Khi sờ vào thì có cảm giác nóng. Đi lại khó khăn. Gia đình tôi đang định cho mẹ nhập viện và kết hợp sử dụng Jex nhưng không biết có hiệu quả không? Và cho tôi hỏi là uống thuốc trong bao lâu?

Câu hỏi:

Xin chào chuyên gia. Hiện tại mẹ tôi 55 tuổi. Bà bị bệnh thoái hóa khớp gối đã được 1 năm. Đã đi cải thiện nhiều nơi nhưng vẫn chưa khỏi. Hiện tại đầu gối mẹ tôi sưng to. Khi sờ vào thì có cảm giác nóng. Đi lại khó khăn. Gia đình tôi đang định cho mẹ nhập viện và kết hợp sử dụng Jex nhưng không biết có hiệu quả không? Và cho tôi hỏi là uống thuốc trong bao lâu?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Xin chào chuyên gia. Hiện tại mẹ tôi 55 tuổi. Bà bị bệnh thoái hóa khớp gối đã được 1 năm. Đã đi cải thiện nhiều nơi nhưng vẫn chưa khỏi. Hiện tại đầu gối mẹ tôi sưng to. Khi sờ vào thì có cảm giác nóng. Đi lại khó khăn. Gia đình tôi đang định cho mẹ nhập viện và kết hợp sử dụng Jex nhưng không biết có hiệu quả không? Và cho tôi hỏi là uống thuốc trong bao lâu?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi