Tôi bị đau khớp các ngón tay của bàn tay trái. Tay phải lại không bị đau. Vậy tôi có phải bị khớp không và có uống được sản phẩm JEX không?

Câu hỏi:

Tôi bị đau khớp các ngón tay của bàn tay trái. Tay phải lại không bị đau. Vậy tôi có phải bị khớp không và có uống được sản phẩm JEX không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi bị đau khớp các ngón tay của bàn tay trái. Tay phải lại không bị đau. Vậy tôi có phải bị khớp không và có uống được sản phẩm JEX không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi