Tôi 35 tuổi, thường hay bị mỏi khớp gối. Mỗi lần co duỗi gối thường kêu tiếng "tách", hoặc lục cục. Xin hỏi tôi có thể sử dụng sản phẩm JEX được không? xin cám ơn.

Câu hỏi:

Tôi 35 tuổi, thường hay bị mỏi khớp gối. Mỗi lần co duỗi gối thường kêu tiếng "tách", hoặc lục cục. Xin hỏi tôi có thể sử dụng sản phẩm JEX được không? xin cám ơn.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi 35 tuổi, thường hay bị mỏi khớp gối. Mỗi lần co duỗi gối thường kêu tiếng "tách", hoặc lục cục. Xin hỏi tôi có thể sử dụng sản phẩm JEX được không? xin cám ơn.


Ý kiến bạn đọc

"/>


Gửi câu hỏi