Tôi bị thoái hóa đốt sống lưng và đĩa đệm, ngoài uống Jex tôi có thể uống thêm thuốc gì nữa được không?

Câu hỏi:

Tôi bị thoái hóa đốt sống lưng và đĩa đệm, ngoài uống Jex tôi có thể uống thêm thuốc gì nữa được không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi bị thoái hóa đốt sống lưng và đĩa đệm, ngoài uống Jex tôi có thể uống thêm thuốc gì nữa được không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi