Tôi 42 tuổi có tham gia thể thao, giờ có hiện tượng mỏi đầu gối, nghỉ khoảng 3,4 buổi thì giảm. Vậy tôi có dùng được JEX không?

Câu hỏi:

Tôi 42 tuổi có tham gia thể thao, giờ có hiện tượng mỏi đầu gối, nghỉ khoảng 3,4 buổi thì giảm. Vậy tôi có dùng được JEX không?

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi 42 tuổi có tham gia thể thao, giờ có hiện tượng mỏi đầu gối, nghỉ khoảng 3,4 buổi thì giảm. Vậy tôi có dùng được JEX không?


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi