Tôi bị đau thắt lưng trái đã hơn 15 năm. Có khám và chụp X - quang, BS nói tôi bị thoái hóa cột sống; không uống thuốc gì hết, chỉ tập đi bộ 60 phút mỗi sáng. Có chơi tennis 1 lần/ tuần. Gần đây có khám lại, BS cho chụp X - quang và có kết quả ghi nhận như sau: Thoái hóa khớp cột sống thắt lưng - Cung đốt sống hẹp khe khớp sau. Hai khớp gối cũng bị đau, bên trái đau nhiều hơn bên phải. Đứng khoảng 15 phút và ngồi lâu khoảng 20 phút (đúng tư thế là thẳng lưng và có tựa lưng) thì bị đau. Kính nhờ BS tư vấn và hướng dẫn cải thiện. Xin cám ơn.

Câu hỏi:

Tôi bị đau thắt lưng trái đã hơn 15 năm. Có khám và chụp X - quang, BS nói tôi bị thoái hóa cột sống; không uống thuốc gì hết, chỉ tập đi bộ 60 phút mỗi sáng. Có chơi tennis 1 lần/ tuần. Gần đây có khám lại, BS cho chụp X - quang và có kết quả ghi nhận như sau: Thoái hóa khớp cột sống thắt lưng - Cung đốt sống hẹp khe khớp sau. Hai khớp gối cũng bị đau, bên trái đau nhiều hơn bên phải. Đứng khoảng 15 phút và ngồi lâu khoảng 20 phút (đúng tư thế là thẳng lưng và có tựa lưng) thì bị đau. Kính nhờ BS tư vấn và hướng dẫn cải thiện. Xin cám ơn.

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Công Ty CPDP ECO :

Tôi bị đau thắt lưng trái đã hơn 15 năm. Có khám và chụp X - quang, BS nói tôi bị thoái hóa cột sống; không uống thuốc gì hết, chỉ tập đi bộ 60 phút mỗi sáng. Có chơi tennis 1 lần/ tuần. Gần đây có khám lại, BS cho chụp X - quang và có kết quả ghi nhận như sau: Thoái hóa khớp cột sống thắt lưng - Cung đốt sống hẹp khe khớp sau. Hai khớp gối cũng bị đau, bên trái đau nhiều hơn bên phải. Đứng khoảng 15 phút và ngồi lâu khoảng 20 phút (đúng tư thế là thẳng lưng và có tựa lưng) thì bị đau. Kính nhờ BS tư vấn và hướng dẫn cải thiện. Xin cám ơn.


Ý kiến bạn đọcGửi câu hỏi